Uczniowie I LO w IX edycji Olimpiady Solidarności

Natalia Kosmalska, Julia Krecak, Zofia Bladowska, Amelia Kaźmierczak, Jan Jurkowski i Natalia Skwarek wzięli udział w IX edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”.

Nad uczniami opiekę roztoczył prof. Tomasz Bobin.

Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Centrum Solidarności.  

Jak co roku, historia Polski lat 1970–1990, wpisana w kontekst historii Europy, jest przedmiotem  trwających 8 miesięcy zmagań konkursowych uczniów klas III liceów
i IV techników.

Zwieńczeniem trzy etapowego konkursu oraz warsztatów studyjnych
w Gdańsku, będzie koncert ambasadora muzycznego Olimpiady oraz gala finałowa, która odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Gdyni.

W dalszym etapie zmagań finaliści uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi
a 9 najlepszych uczniów z Polski otrzyma  indeksy na studia stacjonarne oraz, razem
z nauczycielami, nagrody finansowe.

Szczegóły na www.olimpiadasolidarnosci.pl

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe