Biblioteka

Nasza szkoła przystąpiła w 2019 r. do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Realizujemy Program: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

Informacje na temat wpływu czytania na rozwój emocjonalny i intelektualny młodzieży

Samokształcenie polega przede wszystkim na czytaniu, ściślej- studiowaniu odpowiedniej literatury naukowej i pięknej.

Nie każde czytanie służy jednakowo rozwijaniu zdolności, wzbogacaniu wiedzy i doświadczenia, uszlachetnianiu przeżyć i uczuć. Bezmyślne „połykanie” książek, bezkrytyczne czytanie wszystkiego, co popadnie, daje niewielkie korzyści, a może nawet wypaczać psychikę czytelnika.

Wartość istotnie kształcącą ma jedynie czytanie umiejętne, polegające głównie na trafnym wyborze książki i na zastosowaniu specjalnej techniki- prostej, oszczędzającej czas i wysiłek.

Podstawowym warunkiem efektywnego czytania jest zrozumienie i zapamiętanie treści. Ważne są tutaj czynniki psychologiczne takie jak:

 • zainteresowanie książką
 • sprawność pamięci
 • inteligencja
 • uwaga
 • spostrzegawczość
 • wyobraźnia
 • nastrój psychiczny czytelnika.

Zdaniem wybitnej polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury, Wisławy Szymborskiej „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Oto najważniejsze zalety czytania wpływające na rozwój osobowości dzieci i młodzieży:

 • czytanie rozbudza ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych. Wzory pozytywnych zachowań bohaterów, są przyjmowane i akceptowane przez młodzież. Utożsamia się ona z postacią głównego bohatera, towarzyszy mu w wędrówce, razem z nim przeżywa radość, strach, smutek czy ból. Nawiązuje przyjaźnie, pierwsze miłości. Dzięki tej identyfikacji zapoznaje się z całą gamą emocji, uczuć i postaw. Uczy się zachowań społecznie akceptowanych oraz tych, które są potępiane.
 • czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli, pomaga poznawać drugiego człowieka. Im bogatszy język młodego człowieka, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli.
 • czytanie pomaga także w przezwyciężaniu dysleksji. Zapoznając się z bogactwem języka literackiego, nabywa się umiejętność poprawnego wysławiania się. Czytanie często mobilizuje do tworzenia własnych tekstów literackich.
 • samodzielne czytanie rozwija inteligencję emocjonalną. Wymaga ono podjęcia wysiłku dla osiągnięcia wyznaczonego celu, czyli przeczytania książki do końca. Wyrabia postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.
 • czytanie uczy empatii i wrażliwości
 • książka pomaga rozwiązać wiele problemów związanych z wiekiem dorastania. Daje wsparcie w radzeniu sobie z nimi i przezwyciężaniu trudności, ukazując różnorodne wzorce. Lektura kompensuje niezaspokojone potrzeby i wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości.

Joanna Papuzińska – prozaik, poetka, autorka opowiadań i wierszy dla dzieci, profesor nauk humanistycznych i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, w książce „Czytania domowe” podkreśla kluczową rolę rodzinnego domu w wychowaniu do czytelnictwa. Pisze, że nawyk kontaktu z książką jest pewnym posagiem intelektualnym, który wynosimy z domu. Decyduje on nie tylko o naszej wiedzy, ale również o pewnych właściwościach charakteru, preferowanych wartościach i postawach. Dlatego zachęcając nasze dzieci do czytania, sami również czytajmy, dając im dobry przykład. Na pewno zaprocentuje to w przyszłości.


Umberto Eco powiedział; „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.


Zatem zróbmy wszystko, aby nasze dzieci polubiły literaturę, by sięgały po książkę spontanicznie, w sposób pozbawiony presji i przymusu.

Bibliografia
Koźmińska I., Olszewska E. „Wychowanie przez czytanie”, Warszawa 2010
Papuzińska J. „Czytanie domowe”, Warszawa 1975
„Książką połączeni, czyli o roli czytania życiu dziecka”, Instytut Książki, Kraków 2017