Kształcenie na odległość

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury nauczania zdalnego w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Zarządzenie z dnia 15.12.2021 r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od dnia 20.12.2021 r. 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. od dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie z dnia 13.05.2021 r.

Procedury bezpieczeństwa z dnia 13.05.2021 r. 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie z dnia 13.05.2021 r.

Procedury i harmonogram nauczania hybrydowego z dnia 13.05.2021 r. 

Platformy zdalnego nauczania:

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 października 2020 r. w sprawie procedury nauczania hybrydowego w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Zarządzenie 19.10.2020 r.

Procedury 19.10.2020 r. 

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w naszej Szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość opisane w tym dokumencie. Obowiązują one od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.