Rada rodziców

Wysokość składek na rok szkolny 2022/2023
 

Składka na Radę Rodziców: 150 zł
Składka na Fundusz Modernizacyjny: 300 zł

Informacje dotyczące Rady Rodziców
 

Wszelkie informacje dotyczące Rady Rodziców, dostępne w formie dokumentu, znajdują się do pobrania tutaj.

Prezydium Rady Rodziców
 

Przewodnicząca – Karolina Szymanek
Z-ca Przewodniczącego – Marta Sabiłło-Dołęga
Sekretarz – Magdalena Rogalska
Członkowie:   Krzysztof Iwan, Irena Raczycka, Łukasz Bednarz, Aleksandra Sławińska,
Zbigniew Kozdrowski.

Komisja Rewizyjna w składzie: Jacek Koszela, Arkadiusz Kozak

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY I LO W GORZOWIE WLKP:

55 1020 1967 0000 8202 0128 4819

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Puszkina 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Przykładowe tytuły wpłat:
Tytuł wpłaty: składka na radę rodziców,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Tytuł wpłaty: fundusz modernizacyjny,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Tytuł wpłaty: studniówka, imię i nazwisko ucznia oraz klasa