Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Zofia Bednarz – prezes
 • Monika Kowalska – wiceprezes
 • Marek Sitko – członek
 • Zbigniew Sejwa – członek
 • Ewelina Pintal-Costa – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Paweł Górnikiewicz – przewodniczący
 • Adam Tuczyński – członek
 • Małgorzata Jach – członek

Cele i środki działania

1. Celem stowarzyszenia jest:

  • integrowanie środowiska absolwentów i przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.,
  • popularyzacja osiągnięć szkoły,
  • pomoc w utrzymaniu i rozwoju bazy szkoły,
  • wspieranie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • organizację spotkań absolwentów i przyjaciół szkoły,
  • gromadzenie funduszy pochodzących ze składek członkowskich oraz z dobrowolnych darowizn rodziców i sympatyków szkoły,
  • organizowanie zbiórek publicznych,
   wspieranie udziału uczniów w wymianach międzynarodowych w ramach realizowanych programów i projektów edukacyjnych,
  • wspomaganie szkoły przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły i drobnych remontów,
  • organizowanie współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenie miasta Gorzowa, a także z Polski i zagranicy,
  • organizację imprez artystycznych, kulturalnych, popularnonaukowych i sportowych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Całość Statutu Stowarzyszenia dostępna tutaj

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax 95 7204964 lub 95 7204842, tel. kom. 667 659 341
e-mail: 1lopuszkin@wp.pl
Konto bankowe: 63 1750 0012 0000 0000 2733 0077