Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” w I LO

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatne, dostępne online wsparcie dla szkół, nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców. Jest to zestaw gotowych narzędzi służących do diagnozy sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w szkole oraz realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych. Materiały oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne przygotowane przez ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, mają pomóc w wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 i po jej ustąpieniu.

W ramach działań, współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, szkoły otrzymają bezpłatny dostęp do aplikacji umożliwiającej włączenie się w Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę.

Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym). Cel ten będzie realizowany poprzez:

– zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w sytuacjach   
  kryzysowych, 
– wzrost kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów,
– poprawę klimatu szkoły.   

Szczegóły związane z programem dostępne są na stronie: https://ipzin.org/

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe