Dziennikarze z I LO w akcji

W minioną sobotę uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Zachodnią Izbę Przemysłowo- Handlową, w której wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt „Pokoleniowe reminiscencje zapisane w nowoczesnej technologii”.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są między innymi warsztaty „Dziennikarskie immersion”. Motywem przewodnim projektu jest historia gorzowskiego Stilonu, upadek komunizmu w naszym mieście, ale przede wszystkim Solidarność i związane z nią dążenia do suwerenności kraju w latach 80. ubiegłego wieku.

Po integracji międzyszkolnej przygotowanej przez dr. Przemysława Pieczyńskiego i krótkim wprowadzeniu do zadania projektowego, udaliśmy się na multimedialną wystawę fotografii lotniczych z lat 20/30 XX wieku, o której opowiadał lokalny regionalista – Robert Piotrowski.

Następnie zostaliśmy zapoznani ze szczegółami projektu i udaliśmy się do specjalnie przygotowanego studia telewizyjnego, w którym rozpoczęliśmy nagrywanie. Porozmawialiśmy z czołowymi przedstawicielami „podziemia”- m.in. z Grażyną Pytlak, która w latach 80. zajmowała się redakcją czasopisma „Solidarność Gorzowska” oraz podziemnego biuletynu „Feniks”.

Mieliśmy również okazję zwiedzić przepięknie odrestaurowany budynek – willę Karla Jaehnego, w którym realizowany jest projekt, a który wcześniej funkcjonował jako komisariat milicji.Na koniec udaliśmy się na poczęstunek w ogrodzie. Spotkanie z przedstawicielami polskich działaczy opozycyjnych z czasów kominizmu było zarówno świetną okazją do poznania historii tamtych czasów w kontekście działalności NSZZ Solidarność, jak i wspaniałym doświadczeniem doskonalącym nasz warsztat dziennikarski.

Warto zaznaczyć, że wczorajsze działania były początkiem aktywności w ramach międzypokoleniowego projektu, w którym I LO bierze udział we współpracy z Szkołą Podstawową nr 6 w Gorzowie Wlkp. Potrwa on do 7 grudnia.

Zapraszamy Was do śledzenia naszych poczynań!

Tekst: Pola Kosicka-Olkowska
Foto: Maciej Mizera, Mariusz Biniewski

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe