Harmonogram

26.09 – 30.09.2022 r.

Poniedziałek – 26.09.2022 r.

1. godz. 850 – spotkanie uczniów klasy 4a z panią dyrektor w sprawie deklaracji maturalnych

            – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

2. godz. 915spotkanie uczniów klasy 4d z panią dyrektor w sprawie deklaracji maturalnych

            – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

3. godz. 1145 spotkanie uczniów klasy 4e z  panią dyrektor w sprawie deklaracji maturalnych

            – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

4. godz. 1210spotkanie uczniów klasy 4f z  panią dyrektor w sprawie deklaracji maturalnych

            – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

5. godz. 1240 spotkanie uczniów klasy 4b z panią dyrektor w sprawie deklaracji maturalnych

            – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

6. godz. 1200udział uczniówklasy 1a w warsztatach plastycznych „Bohaterowie amerykańskich
                        komiksów”. Opiekun: Anna Ratajczak

7. godz. 1240– 1420 – udział uczniów klas II i III w koncercie z okazji Dnia Języków Obcych – aula

Wtorek – 27.09.2022 r.

7. Otrzęsiny 2022 – hala

8. godz. 945 – spotkanie uczniów klasy 4c z panią dyrektor w sprawie deklaracji maturalnych

                  –  OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Środa – 28.09.2022 r.

9. godz.845 – matura próbna z języka polskiego – poziom podstawowy

10. wycieczka uczniów klasy 2c do Krakowa. Opiekunowie: Agata Jacko, Katarzyna Nowakowska,  
    Paulina Wysocka

11. GSM w indywidualnych biegach przełajowych. Opiekun: Radosław Duchnowski, Paweł Wiśniewski

Czwartek – 29.09.2022 r.

12. godz. 945 – matura próbna z matematyki – poziom podstawowy

13. godz. 1240 – spotkanie uczniów klasy 3a z pisarką Iwoną Żytkowiak

Piątek –  30.09.2022 r.

14. godz. 830 – matura próbna z języka obcego – poziom podstawowy

W następnym tygodniu:

03.10 –  matura próbna z fizyki dla uczniów klasy 4b, 4c, 4f

04.10 – debata kandydatów na przewodniczącego SU

05.10 –   wybory do SU